tekst

Elektrisch systeem nieuw

NIEUW
Wij maken u graag een offerte voor de elektrische installatie van uw nieuwe schip. Maar niet eerder dan nadat wij met u bespraken wat raadzaam is voor uw specifieke schip. Vervolgens kunnen wij de gehele door ons aangeboden technische installatie monteren, hetzij op locatie, hetzij in onze (verwarmde) loodsen.

VERVANGING
De eerste vraag die daarbij opkomt is: zijn er inmiddels geen betere alternatieven? Vervolgens zullen wij u een offerte uitbrengen voor wat wij gezamenlijk als beste alternatief zien. Vervolgens kunnen wij het aangebodene installeren, hetzij op locatie, hetzij in onze (verwarmde) loodsen.

Diensten